Parring og tilslutning til en Android-smartphone

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

 • Android-smartphonen er placeret inden for 1 m fra headsettet.
 • Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
 • Betjeningsvejledningen til Android-smartphonen er lige ved hånden.
 1. Skift til parringstilstand på dette headset.

  Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2 .

  Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (og headsettet allerede indeholder parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen (strøm) og holde den nede i ca. 5 sekunder eller mere for at starte parringstilstand manuelt.

  Indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

 2. Lås Android-smartphonens skærm op, hvis den er låst.
 3. Søg efter headsettet på Android-smartphonen.
  1. Vælg [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Rør kontakten for at aktivere Bluetooth-funktionen.

 4. Rør [WH-CH720N].

  Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

  Headsettet og smartphonen er parret og forbundet med hinanden.

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

  Se "Tilslutning til en parret Android-smartphone", hvis de ikke er tilsluttet.

  Hvis du ikke får vist [WH-CH720N] på skærmen på din Android-smartphone, skal du prøve igen fra starten af trin 3 .

  *En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

Tip!

Bemærk!

 • Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du slå enheden fra og gentage handlingen fra trin 1 .
 • Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  • Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  • Når en 9. enhed parres.
   Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  • Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  • Når headsettet initialiseres.
   Alle parringsoplysninger bliver slettet. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
 • Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.