Sådan tændes for headsettet

  1. Tryk på knappen (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere, indtil indikatoren (blå) blinker.