Delenes placering og funktion

Illustration, der viser hver del af headsettet

 1. Bøjle

 2. -mærke (venstre)

 3. Blindfingermarkeringsknap
  På den venstre enhed er en blindfingermarkeringsknap.

 4. Mikrofoner med støjreduktionsfunktion (venstre, højre)
  Opfang lyden af støjen, når støjreduktionsfunktionen er i brug.

 5. Indbygget antenne

  Der er en Bluetooth-antenne indbygget i headsettet.

 6. Venstre enhed

 7. Skydere (venstre, højre)
  Skub for at justere bøjlens længde.

 8. -mærke (højre)

 9. Højre enhed

 10. Indikator for strøm/ (Bluetooth) (blå/orange)

  Lyser blåt eller orange for at angive headsettets strøm- eller kommunikationsstatus.

 11. Knappen (strøm)

 12. USB Type-C-port

  Slut headsettet til en computer eller en stikkontakt via en almindelig USB-vekselstrømsadapter med det medfølgende USB Type-C-kabel for at oplade headsettet.

 13. Indgangsstik til hovedtelefonkabel

  Tilslut en musikafspiller el.lign. ved hjælp af det medfølgende hovedtelefonkabel. Sørg for, at kablet sluttes til, så det klikker. Lyden høres muligvis ikke normalt, hvis stikket ikke er tilsluttet korrekt.

 14. Opkaldsmikrofon

  Opfanger lyden af din stemme, når du taler i telefon.

 15. Knappen + (lydstyrke +)

  Der er en blindfingermarkeringsknap på knappen +. Brug denne markering som vejledning, når du bruger headsettet.

 16. Knappen (afspil/opkald/næste/forrige)

 17. Knappen (volumen –)

 18. Knappen NC/AMB (støjannullering/omgivende lydtilstand)