Nulstilling af headsettet

Nulstil headsettet, hvis det ikke kan tændes eller bruges, selvom der er tændt for det.

  1. Slut headsettet til en stikkontakt.

    Brug det medfølgende USB Type-C-kabel og en almindelig tilgængelig USB-vekselstrømsadapter.

    Illustration af USB-vekselstrømsadapter (A)

    A: USB-vekselstrømsadapter

  2. Tryk på knappen (strøm) og knappen NC/AMB (støjreduktion/omgivende lydtilstand) samtidigt.

    Headsettet nulstilles.

Parringsoplysningerne og andre indstillinger bevares.
Initialisér headsettet for at gendanne fabriksindstillingerne, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter nulstilling.