Om DSEE-funktionen

DSEE-funktionen supplerer den højfrekvente lyd, som ofte går tabt fra komprimerede lydkilder, så det i headsettet svarer til CD-lydkvalitet.

Lydkilder komprimeret af streaming-afspilning, MP3, Bluetooth transmissionskodec osv. afspilles med naturlig og dynamisk lyd.

DSEE-funktionen kan indstilles i appen "Sony | Headphones Connect" og er kun tilgængelig, når headsettet er tilsluttet via Bluetooth-forbindelse.

Bemærk!

  • Når DSEE indstilles til [Auto], reduceres den tilgængelige brugstid.