Støjannulleringen er ikke tilstrækkelig.

  • Kontrollér, at den støjannullerende funktion er slået til.
  • Juster headsettet, så det er behageligt at have på.
  • Den støjannullerende funktion er effektiv i lavfrekvensområder som fly, tog, kontorer og i nærheden af aircondition og er ikke lige så effektiv ved højere frekvenser som menneskestemmer.
  • Når den adaptive lydkontrol slås til i appen "Sony | Headphones Connect", registreres handlinger som gang eller løb. Den støjannullerende funktion justeres automatisk, og den Omgivende lydtilstand kan blive aktiveret af handlingerne.
    For at få mest muligt ud af støjreduktionsfunktionen, skal du slå den adaptive lydkontrol fra og prøve at slå støjreduktionsfunktionen til manuelt, når du har brug for den.
  • Kontroller indstillingen for [Ambient Sound Control] med appen "Sony | Headphones Connect". Hvis den er indstillet til [Ambient Sound], reduceres effekten af støjreduktion. Indstil den til støjreduktionstilstand.