Brug af funktionen stemmestyring (Siri)

Når du bruger Siri, som følger med din iPhone, kan du betjene din iPhone ved at tale i headsettets mikrofon.

 1. Tænd for Siri.

  iPhone: Vælg [Settings] - [Siri & Search] for at aktivere [Press Home for Siri] og [Allow Siri When Locked].

  Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med iPhone.

  Bemærk: For oplysninger om Siri henvises til betjeningsvejledningen eller supportwebstedet for iPhone.

 2. Slut headsettet til iPhone via Bluetooth-forbindelse.
 3. Når din iPhone er i standby eller afspiller musik, skal du holde knappen (afspil/opkald) på headsettet trykket, indtil Siri er aktiveret.

  Siri aktiveres.

 4. Lav en forespørgsel til Siri gennem headsettets mikrofon.

  Illustration, der viser placeringen af mikrofonen (A) på den venstre enhed

  A: Mikrofon


  Du kan få flere oplysninger om de apps, der arbejder sammen med Siri, i betjeningsvejledningen til iPhone.

  Når der efter aktivering af Siri er gået et stykke tid uden anmodninger, deaktiveres Siri.

Bemærk!

 • Hvis funktionen, når du trykker på og holder knappen (afspil/opkald) nede, er indstillet til [Google Assistant], er stemmestyringsfunktionen (Siri) ikke tilgængelig.
 • Hvis funktionen, når du trykker på og holder knappen (afspil/opkald) nede, er indstillet til [Amazon Alexa], er stemmestyringsfunktionen (Siri) ikke tilgængelig.
 • Siri kan ikke åbnes, når du siger "Hey Siri", selvom din iPhone-enheds "Hey Siri"-indstilling er slået til.
 • Når du bruger stemmestyringsfunktionen, høres din stemme fra headsettet gennem headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.
 • Siri aktiveres muligvis ikke afhængig af specifikationerne for smartphonen eller applikationsversionen.