Afspilning af musik fra en enhed via Bluetooth-forbindelse

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter følgende profiler, kan du lytte til musik og foretage grundlæggende fjernbetjening af enheden fra headsettet via Bluetooth-forbindelsen.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Du kan lytte trådløst til musik af høj kvalitet.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Du kan justere lydstyrken osv.

Betjeningen kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden.

 1. Slut headsettet til en Bluetooth-enhed.
 2. Tag headsettet på.
  1. Kontroller venstre og højre enhed på headsettet.

   Der er en blindfingermarkeringsknap på den side, der er mærket (venstre).

   Illustration, der viser placeringen af blindfingermarkeringsknap (A) på den venstre enhed

   A: Blindfingermarkeringsknap

  2. Træk skyderen ud.

   Træk skyderen ud til dens fulde længde, før du tager headsettet på.

  3. Tag headsettet på.

   Tag headsettet på, så ørepuderne sidder tæt over dine ører.

  4. Juster længden af skyderen.

   Juster skyderen til en længde, hvor bøjlen berører toppen af dit hoved.

  5. Juster enhedernes retning.

   Juster venstre og højre enheds retning, så ørepuderne sidder tæt hele vejen rundt om dine ører.

   Hvis du tager headsettet på uden at justere skyderen, bliver headsettet muligvis ikke placeret korrekt på dit hoved, hvilket resulterer i ubehag eller en forringet støjreduktionseffekt.

 3. Start afspilningen på Bluetooth-enheden, og juster lydstyrken til et moderat niveau.
 4. Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne + (lydstyrke +)/ (lydstyrke -) på headsettet.

  Der er en blindfingermarkeringsknap på knappen +.

  Illustration, der viser placeringen af blindfingermarkeringsknappen (B) på knappen volumen + på den højre enhed

  B: Blindfingermarkeringsknap


  Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

Tip!

 • Headsettet understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold. Du kan lytte til musik og anden lyd på headsettet fra en enhed som f.eks. en mobiltelefon eller et bærbart tv, der understøtter beskyttelse af SCMS-T-indhold.
 • Afhængigt af Bluetooth-enheden kan det være nødvendigt at justere lydstyrken eller indstille lydudgangsindstillingen på enheden.
 • Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Ændring af opkaldslydstyrken ændrer ikke lydstyrken for musikafspilning og omvendt.

Bemærk!

 • Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.