Initialisering af headsettet til gendannelse af fabriksindstillinger

Initialisér headsettet, hvis headsettet ikke virker korrekt selv efter nulstilling.

  1. Sluk for headsettet.

    Fjern USB Type-C-kablet.

  2. Tryk på knappen (strøm) og knappen (afspil/opkald) i ca. 10 sekunder eller mere.

    Når initialiseringen er fuldført, blinker indikatoren (blå) 4 gange ( - - - -).

Denne betjening nulstiller headsettet til fabriksindstillingerne og sletter alle oplysninger om parring. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis headsettet ikke fungerer korrekt selv efter initialiseringen.