Styring af lydenheden (Bluetooth-forbindelse)

Hvis din Bluetooth-enhed understøtter enhedens betjeningsfunktion (kompatibel profil: AVRCP), er følgende handlinger mulige. De tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af Bluetooth-enheden, så se den betjeningsvejledning, der følger med enheden.

Hver knap har følgende funktion:


(afspil/næste/forrige)

  • Afspil: Tryk kort én gang under pause.
  • Pause: Tryk kort én gang under afspilning.
  • Gå til starten af næste nummer: Tryk to gange hurtigt. ( )
  • Gå til starten af forrige nummer (eller aktuelle nummer under igangværende afspilning): Tryk 3 gange hurtigt. ( )
  • Hurtigt frem: Tryk to gange hurtigt, og hold det andet tryk. Slip knappen ved det ønskede afspilningspunkt. ( )
  • Hurtigt tilbage: Tryk 3 gange hurtigt, og hold det tredje tryk. Slip knappen ved det ønskede afspilningspunkt. ( )

+ (volumen +)/ (volumen –)

  • Juster lydstyrken.

Bemærk!

  • Hvis kommunikationsforholdene er dårlige, reagerer Bluetooth-enheden muligvis ikke korrekt på betjening på headsettet.
  • De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed, musiksoftwaren eller den brugte app. Den kan i nogle tilfælde fungere anderledes eller slet ikke fungere, selvom de ovenfor beskrevne handlinger udføres.
  • Hvis du bruger en iPhone, kan Siri aktiveres ved at holde knappen (afspil/næste/forrige) trykket.