Brug af det medfølgende hovedtelefonkabel

Hvis du bruger headsettet på et sted, hvor der er begrænsninger for brug af Bluetooth-enheder, f.eks. i fly, kan du bruge headsettet som støjannullerede hovedtelefoner mens headsettet er tilsluttet en enhed via det medfølgende hovedtelefonkabel og headsettet er tændt.

 1. Slut en indendørsenheden til hovedtelefonkablets indgangsstik med det medfølgende hovedtelefonkabel.

  Sørg for at sætte det L-formede stik i den tilsluttende enhed.

Tip!

 • Du kan lytte til musik, selvom der er slukket for headsettet. I så fald kan den støjannullerende funktion ikke bruges.
 • Tænd for headsettet for bruge den støjannullerende funktion/omgivende lydtilstand.
 • Headsettet slukkes automatisk, hvis du frakobler det medfølgende hovedtelefonkabel fra headsettet, mens det er tændt.
 • Der høres en ringetone via headsettet, når der modtages et indgående opkald. Besvar opkaldet vha. din smartphone eller mobiltelefon, og tal vha. telefonens mikrofon. Du kan høre stemmen fra vedkommende, der ringer op, fra headsettet. Hvis du frakobler hovedtelefonkablet fra smartphonen eller mobiltelefonen, kan du tale vha. telefonens mikrofon og højttaler.

Bemærk!

 • Brug kun det medfølgende hovedtelefonkabel.
 • Sørg for, at kablet sluttes til, så det klikker. Lyden høres muligvis ikke normalt, hvis stikket ikke er tilsluttet korrekt.
 • Ved brug af hovedtelefonkablet kan Bluetooth-funktionen ikke bruges.
 • Knappen NC/AMB (støjannullering/omgivende lydtilstand) kan ikke bruges, når der er slukket for headsettet.
 • Knapperne + (lydstyrke +)/ (lydstyrke -) og (afspil/opkald/næste/forrige) kan ikke bruges. Handlinger som indstilling af lydstyrken og afspil/pause skal udføres på afspilningsenheden.