Om stemmevejledning

I fabriksindstillingerne kan du høre engelsk stemmevejledning i følgende situationer via headsettet. Stemmevejledningens indhold forklares i parenteser.

Du kan ændre sproget for stemmevejledningen og slå stemmevejledning til/fra vha. appen "Sony | Headphones Connect". Du kan finde flere oplysninger i hjælpevejledningen til appen "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  • Når der skiftes til parringstilstand: "Pairing" (Parring)
  • Når det resterende batteriniveau oplyses: "Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat). / "Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)
  • Når det resterende batteriniveau er lavt: "Low battery" (Lavt batteri)
  • Når der slukkes automatisk på grund af lavt batteri: "Battery is empty" (Batteriet er tomt)
  • Når Google™ Assistent ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv om du betjener headsettet: "Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet)
  • Når Amazon Alexa ikke er tilgængelig på den smartphone, der er forbundet med headsettet, selv om du betjener headsettet: "Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Enten er din mobilenhed ikke forbundet, eller du er nødt til at åbne Alexa-appen og prøve igen)

Bemærk!

  • Det tager ca. 10 minutter at ændre sproget for stemmevejledningen.
  • Sluk og tænd headsettet igen, hvis stemmevejledningen ikke høres efter ændring af stemmevejledningssproget eller opdatering af softwaren.