Sådan høres omgivende lyd under musikafspilning (omgivende lydtilstand)

Du kan høre omgivende lyd via den mikrofon, der sidder i headsettets venstre og højre enhed, når du lytter til musik.

 1. Tænd for headsettet.

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.
  Første gang, du bruger headsettet efter købet, eller lige efter initialiseringen af headsettet, bliver støjreduktionsfunktionen automatisk aktiveret, når du tænder for headsettet. Enhver ændring af indstillingerne bevares fra dette tidspunkt.

 2. Tryk på knappen NC/AMB (støjreduktion/omgivende lydtilstand) for at skifte til den omgivende lydtilstand.

  Hver gang der trykkes på knappen, skifter funktionen som følger.
  Støjreduktionsfunktionsfunktion: TIL

  Du vil høre en notifikationslyd.

  Omgivende lydtilstand: TIL

  Du vil høre en notifikationslyd.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den omgivende lydtilstand.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h_zz/

Tip!

 • Indstillinger for omgivende lydtilstand, som ændres med appen "Sony | Headphones Connect", gemmes i headsettet. Du kan lytte til musik med de gemte indstillinger i omgivende lydtilstand, selvom headsettet er tilsluttet andre enheder, der ikke har appen "Sony | Headphones Connect" installeret.
 • Du kan vælge en af følgende på appen "Sony | Headphones Connect" for at ændre funktionerne, når du trykker på knappen NC/AMB (støjreduktion/omgivende lydtilstand).
  • Støjannullerende funktion: TIL Omgivende lydtilstand: TIL Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
  • Støjannullerende funktion: TIL Omgivende lydtilstand: TIL
  • Omgivende lydtilstand: TIL Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
  • Støjannullerende funktion: TIL Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA

Bemærk!

 • Afhængigt af de omgivende forhold og typen/lydstyrken for lydafspilning høres den omgivende lyd muligvis ikke selv ved brug af omgivende lydtilstand. Brug ikke headsettet på steder, hvor det ville være farligt ikke at kunne høre omgivende lyde, f.eks. på en vej med bil- og cykeltrafik.
 • Hvis headsettet ikke sidder ordentligt, virker omgivende lydtilstand muligvis ikke korrekt. Tag headsettet korrekt på.
 • Afhængigt af omgivelserne kan der forekomme mere vindstøj, når omgivende lydtilstand er slået fra. Skift i så fald indstillingerne for omgivende lydtilstand fra normal tilstand til stemmetilstand ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect". Slå omgivende lydtilstand fra, hvis der stadig er meget vindstøj.