Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed

 1. Tænd for headsettet.

  Tryk på knappen (strøm), og hold den nede i ca. 2 sekunder eller mere.

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

  Indikatoren (blå) fortsætter med at blinke, selv efter at du fjerner fingeren fra knappen.

  Hvis headsettet automatisk har oprettet forbindelse til den senest tilsluttede enhed, høres en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

  Kontrollér forbindelsesstatussen på Bluetooth-enheden. Fortsæt til trin 2 , hvis den ikke er tilsluttet.

 2. Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

  Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.

  Når der er oprettet forbindelse, vil du høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

Tip!

 • Betjeningen ovenfor er et eksempel. Se betjeningsvejledningen, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger.

Bemærk!

 • Ved tilslutning vises [WH-CH720N], [LE_WH-CH720N] eller begge på den tilsluttede enhed. Når begge eller [WH-CH720N] vises, skal du vælge [WH-CH720N]; når [LE_WH-CH720N] vises, skal du vælge [LE_WH-CH720N].
 • Hvis den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed placeres i nærheden af headsettet, kan headsettet muligvis automatisk oprette forbindelse til enheden, når der tændes for headsettet. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere Bluetooth-funktionen på den sidst tilsluttede enhed eller slukke for strømmen.
 • Hvis du ikke kan slutte din Bluetooth-enhed til headsettet, skal du slette headsettets parringsoplysninger på din Bluetooth-enhed og foretage parring igen. Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluetooth-enheden, for at få flere oplysninger om betjening af Bluetooth-enheden.