Sådan holdes softwaren opdateret (for behagelig brug af headsettet)

Installer den nyeste headset-software ved hjælp af appen "Sony | Headphones Connect" for at kunne bruge nye funktioner eller løse bestemte problemer med headsettet.

Brug altid headsettet med den nyeste software installeret.

Du kan få oplysninger om den nyeste headset-software, og hvordan du opdaterer softwaren, under informationen på supportwebstedet.


Når indstillingen [Automatic download of software] er aktiveret (standardindstilling) i appen "Sony | Headphones Connect", starter download og overførsel af softwaren automatisk.

Headset-softwaren kan også opdateres på følgende måde.

 1. Download opdateringssoftwaren fra serveren til en mobilenhed som f.eks. den smartphone, hvor appen "Sony | Headphones Connect" er installeret.
 2. Overfør opdateringssoftwaren fra mobilenheden til headsettet.
 3. Opdater headsettet ved at følge vejledningen på skærmen.

Bemærk!

 • Det anbefales at slå den automatiske strømfunktion fra for headsettet, før en opdatering.
  I fabriksindstillingen, når headsettet ikke er forbundet via Bluetooth, slukkes headsettet automatisk efter ca. 15 minutter. Denne indstilling kan ændres med appen "Sony | Headphones Connect".
 • Når den mobilenhed, der bruges til opladningen, er tilsluttet andre Bluetooth-enheder, skal de andre Bluetooth-enheder slås fra, indtil opdateringen er gennemført.
  Softwaren kan muligvis ikke opdateres, mens mobilenheden er tilsluttet andre Bluetooth Low Energy-kompatible enheder (f.eks. bærbare enheder, smart-ure osv.).
 • Bemærk følgende, hvis opdateringen ikke kan gennemføres.
  • Luk alle åbne apps på mobilenheden, undtagen appen "Sony | Headphones Connect".
  • Lad headsettet og mobilenheden helt op.
  • Placer headsettet og mobilenheden så tæt på hinanden som muligt, før opdateringen startes.
  • Hold trådløse LAN-enheder og andre Bluetooth-enheder væk fra headsettet under opdateringen.
  • Sluk strømsparefunktionen* på din mobilenhed, før du opdaterer softwaren.
   Afhængigt af OS-versionen for din mobilenhed, kan opdateringen muligvis ikke gennemføres i strømsparefunktion.

*Navne kan variere, afhængigt af den mobilenhed, du bruger.