Brug af den støjannullerende funktion

Hvis du bruger den støjannullerende funktion, kan du lytte til musik uden at blive forstyrret af omgivende støj.

 1. Tænd for headsettet.

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at headsettet er tændt.

  Første gang, du bruger headsettet efter købet, eller lige efter initialisering af headsettet, slås den støjannullerende funktion til automatisk, når du sætter tænder for headsettet. Enhver ændring af indstillingerne bevares fra dette tidspunkt.

 2. Tryk på knappen NC/AMB (støjreduktion/omgivende lydtilstand) for at ændre indstillingerne for støjreduktionsfunktionen.

  Hver gang der trykkes på knappen, skifter funktionen som følger.

  Omgivende lydtilstand: TIL

  Du vil høre en notifikationslyd.

  Støjannullerende funktion: TIL

  Du vil høre en notifikationslyd.

Om videoen med instruktionsvejledning

Se videoen for at lære at bruge den støjannullerende funktion.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0051/h_zz/

Tip!

 • Hvis du tilslutter det medfølgende hovedtelefonkabel, mens du bruger den støjannullerende funktion via en Bluetooth, deaktiveres Bluetooth, men du kan stadig bruge den støjannullerende funktion.
 • Hvis du bruger headsettet som almindelige hovedtelefoner, skal du slukke for headsettet og bruge det medfølgende hovedtelefonkabel.
 • Du kan også ændre indstillingerne for den støjannullerende funktion og omgivende lydtilstand med appen "Sony | Headphones Connect".
 • Du kan vælge en af følgende på appen "Sony | Headphones Connect" for at ændre funktionerne, når du trykker på knappen NC/AMB (støjreduktion/omgivende lydtilstand).
  • Støjannullerende funktion: TIL Omgivende lydtilstand: TIL Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
  • Støjannullerende funktion: TIL Omgivende lydtilstand: TIL
  • Omgivende lydtilstand: TIL Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA
  • Støjannullerende funktion: TIL Støjannullerende funktion: FRA/Omgivende lydtilstand: FRA