Brug af Google Assistent (med knap)

Ved at bruge Google Assistent-funktionen, der leveres med smartphonen, kan du betjene din smartphone eller udføre en søgning ved at tale i headsettets mikrofon.


Kompatible smartphones

 • Smartphones med Android™ 6.0 eller senere
 1. Start appen "Sony | Headphones Connect", og indstil funktionen, når du trykker på og holder knappen (afspil/opkald) nede, til [Google Assistant].

  Første gang du bruger Google Assistent, skal du starte Google Assistent-appen og trykke på [Finish headphones setup] i samtalevisningen og følge anvisningerne på skærmen for at udføre startopsætningen af Google Assistent.

  Du kan finde flere oplysninger om appen "Sony | Headphones Connect" på følgende URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Brug knappen (afspil/opkald) for at anvende Google Assistent.

  • Tryk på og hold knappen nede for at indtale en stemmekommando, og slip knappen, når du har indtalt kommandoen.
  • Hvis der ikke bliver registreret en stemmekommando, mens du trykker på og holder knappen nede, læses notifikationerne højt, når du slipper sensoren.

Du kan finde flere oplysninger om Google Assistent på følgende websted:

https://assistant.google.com

Betjening af headsettet med Google Assistent

Ved at sige bestemte ord til Google Assistent kan du indstille den støjreducerende funktion eller udføre andre handlinger for headsettet.
Du kan finde flere oplysninger på følgende websted*:

https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones

*Det er ikke sikkert, at headsettet er kompatibelt med alle specifikationerne på webstedet.

Tip!

 • Kontrollér eller opdaterer headsettets softwareversion med appen "Sony | Headphones Connect".
 • Når Google Assistent ikke er tilgængelig, fordi der f.eks. ikke er oprettet forbindelse til netværket, høres stemmevejledningen "Google Assistant is not connected" (Google Assistant er ikke forbundet).
 • Hvis du ikke kan se [Finish headphones setup] i samtalevisningen i Google Assistent-appen, skal du slette parringsoplysningerne for headsettet fra Bluetooth-indstillingerne på din smartphone og foretage en ny parring.

Bemærk!

 • Hvis funktionen, når du trykker på og holder knappen (afspil/opkald) nede, er indstillet til [Google Assistant], kan Amazon Alexa ikke betjenes fra headsettet.
 • Hvis funktionen, når du trykker på og holder knappen (afspil/opkald) nede, er indstillet til [Google Assistant], kan stemmestyringsfunktionen (Google app, Siri) ikke betjenes fra headsettet.
 • Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande og regioner.
 • Funktionen til betjening af headsettet med Google Assistent afhænger af specifikationerne for Google Assistent.
 • Specifikationerne for Google Assistent kan til enhver tid og uden varsel ændres.
 • Du kan få oplysninger om de tjenester, der leveres af andre virksomheder som f.eks. Google Assistant eller Amazon Alexa, ved at kontakte den enkelte tjenesteudbyder direkte.
  Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer som f.eks. misforståelser, der er relateret til de tjenester, der leveres af andre virksomheder.