Sådan foretages et opkald

Du kan bruge håndfri opkald med en smartphone eller mobiltelefon, som understøtter Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en Bluetooth-forbindelse.

 • Hvis din smartphone eller mobiltelefon understøtter både HFP og HSP, skal den indstilles til HFP.
 • Betjeningen kan variere afhængigt af smartphonen eller mobiltelefonen. Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.
 • Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.
 1. Slut headsettet til en smartphone eller mobiltelefon via Bluetooth-forbindelse.
 2. Betjen smartphonen eller mobiltelefonen for at foretage et opkald.

  Når du foretager et opkald, lyder klartonen fra headsettet.

  Afspilningen sættes på pause, hvis du foretager et opkald under afspilning af musik.

  Hvis der ikke lyder en klartone fra headsettet, skifter opkaldsenheden til headsettet ved hjælp af smartphonen eller mobiltelefonen.

  Du kan tale via mikrofonen på den venstre enhed.

  Illustration, der viser placeringen af mikrofonen (A) på den venstre enhed

  A: Mikrofon

 3. Juster lydstyrken ved at trykke på knapperne + (lydstyrke +)/ (lydstyrke -) på headsettet.

  Der lyder en alarm, når lydstyrken når maksimum eller minimum.

 4. Når du afslutter dit opkald, skal du trykke på knappen (opkald) på headsettet for at afslutte opkaldet.

  Hvis du foretog et opkald under musikafspilning, fortsætter musikafspilning automatisk, når opkaldet er færdigt.

Tip!

 • Lydstyrken for et opkald kan kun justeres under en telefonsamtale.
 • Headsettets lydstyrke under et opkald og under musikafspilning kan justeres uafhængigt af hinanden. Selvom du ændrer lydstyrken under et opkald, ændrer det ikke lydstyrken for afspillet musik.

Bemærk!

 • Afhængigt af den tilsluttede enhed eller afspilningsenhed genoptages afspilningen muligvis ikke, når du modtager et opkald under afspilning af musik og afslutter det.
 • Brug en smartphone eller mobiltelefon mindst 50 cm fra headsettet. Der kan opstå støj, hvis smartphonen eller mobiltelefonen er placeret for tæt på headsettet.
 • Din stemme høres fra headsettet via headsettets mikrofon (sidetonefunktion). I så fald kan der muligvis hørende omgivende lyde eller lyde fra headsettets betjening gennem headsettet, men dette er ingen funktionsfejl.