Ingen lyd

 • Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
 • Når der afspilles musik, skal du kontrollere, at headsettet og den transmitterende Bluetooth-enhed er tilsluttet via en A2DP Bluetooth-forbindelse.
 • Når du bruger et videoopkaldsprogram på computeren, skal du kontrollere, at headsettet og computeren er tilsluttet via en HFP- eller HSP Bluetooth-forbindelse.
  Afhængigt af videoopkaldsprogrammet har du muligvis ikke adgang til mikrofonindstillingerne.
 • Når du tilslutter headsettet til to enheder samtidigt med multipunkt-forbindelse, kan enheden – afhængigt af den tilsluttede enhed – blive ved med at sende et lydløst signal, selvom du stopper musik- eller videoafspilningen. I denne situation forbliver headsettet tilsluttet enheden, og forbindelsen bliver muligvis ikke ændret på den anden enhed. Hvis lyden fra den anden enhed ikke høres, når afspilningen er stoppet på den første enhed, skal enheden betjenes i følgende rækkefølge – tjek derefter, om problemet er løst.
  • Tjek i appen "Sony | Headphones Connect", om indstillingen for [Connect to 2 devices simultaneously] er slået til.
  • Stop afspilningen i appen for den første enhed.
  • Luk appen på den første enhed.
 • Kontrollér, at højre og venstre del af headsettet er taget rigtigt på og vender rigtigt i forhold til dine ører. Hvis højre og venstre del er på det forkerte øre, kan det ske under opkald, at den anden ikke kan høre dig, eller at lyden er lav.
 • Skru op for lydstyrken, hvis den er for lav.
 • Sørg for, at den tilsluttede enhed afspiller.
 • Hvis du tilslutter en computer til headsettet, skal du kontrollere, at computerens lydudgang er indstillet til en Bluetooth-enhed.
 • Par headsettet og Bluetooth-enheden igen.
 • Når du bruger det medfølgende hovedtelefonkabel, skal du kontrollere, at hovedtelefonkablet er tilsluttet korrekt.
 • Genstart din smartphone eller computer.
 • Nulstil headsettet.
 • Initialisér headsettet, og par igen headsettet og enheden.