Funktioner til et telefonopkald

De tilgængelige funktioner under et opkald kan variere afhængigt af den profil, der understøttes af din smartphone eller mobiltelefon. Selvom profilen er den samme, kan funktionerne desuden variere, afhængigt af din smartphone eller mobiltelefon.

Funktionerne virker muligvis ikke korrekt, selvom du forsøger at betjene dem med headsettet, afhængigt af den tilsluttede enhed eller det program, du bruger.

Se betjeningsvejledningen, der følger med smartphonen eller mobiltelefonen.

Understøttet profil: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikafspilning

  • Tryk på knappen (opkald) for at starte stemmeopkaldsfunktionen på din smartphone/mobiltelefon, eller åbn Google app på din Android-smartphone eller via Siri på din iPhone.

Udgående opkald

  • Tryk på knappen (opkald) én gang for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

  • Tryk på knappen (opkald) én gang for at besvare et opkald.
  • Tryk på knappen (opkald) i omkring 2 sekunder eller mere for at afvise et opkald.

Under opkald

  • Tryk på knappen (opkald ) én gang for at afslutte et opkald.

Understøttet profil: HSP (Headset Profile)

Udgående opkald

  • Tryk på knappen (opkald) én gang for at annullere et udgående opkald.

Indgående opkald

  • Tryk på knappen (opkald) én gang for at besvare et opkald.

Under opkald

  • Tryk på knappen (opkald ) én gang for at afslutte et opkald.

Bemærk!

  • Hvis funktionen, når du trykker på og holder knappen (opkald) nede, er indstillet til [Google Assistant], kan du ikke starte funktionen til stemmeopkald på smartphonen/mobiltelefonen. Stemmestyringsfunktionen (Google app, Siri) er heller ikke tilgængelig.
  • Hvis funktionen, når du trykker på og holder knappen (opkald) nede, er indstillet til [Amazon Alexa], kan du ikke starte funktionen til stemmeopkald på smartphonen/mobiltelefonen. Stemmestyringsfunktionen (Google app, Siri) er heller ikke tilgængelig.