Kontrol af det resterende batteriniveau

Du kan kontrollere det resterende batteriniveau for det genopladelige batteri på følgende måde.

Når du trykker på knappen (strøm), mens der er tændt for headsettet, høres en stemmevejledning, som angiver det resterende batteriniveau.

"Battery about XX %" (Batteri cirka XX %) (værdien "XX" angiver det anslåede, resterende batteriniveau).

"Battery fully charged" (Batteri fuldt opladt)

Det resterende batteriniveau, som angives af stemmevejledningen, kan i visse tilfælde variere i forhold til det faktiske resterende batteriniveau. Den skal betragtes som et groft estimat.

Indikatoren (orange) blinker også i ca. 15 sekunder, hvis den resterende batteriopladning er 10 % eller lavere, når der tændes for headsettet.

Når det resterende niveau er lavt

Når du bruger en iPhone eller iPod touch

Hvis headsettet er tilsluttet en iPhone eller iPod touch via en HFP (Hands-free Profile) Bluetooth-forbindelse, vises der et symbol for headsettets resterende batteriniveau på skærmen på din iPhone eller iPod touch.
Visningspositionen er et eksempel.

Illustration af ikoner, der viser resterende batteri

A: Resterende batteriniveau for headsettet

Den omtrentlige resterende opladning vises med 10 forskellige niveauer. B til E er visningseksempler.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 20% eller mindre (kræver opladning)


Headsettets resterende batteriniveau vises også på widgetten på en iPhone eller iPod touch, der kører iOS 11 eller senere.
Se betjeningsvejledningen, der følger med iPhone eller iPod touch, for at få flere oplysninger.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Når du bruger en Android™-smartphone (OS 8.1 eller senere)

Når headsettet tilsluttes en Android-smartphone via HFP Bluetooth-forbindelse, skal du vælge [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] for at få vist headsettets resterende batteriniveau som 10 niveauer, som f.eks. "100%", "70%", "50%" eller "10%" i kolonnen for den tilsluttede Bluetooth-enhed. Betjeningen ovenfor er et eksempel. Du kan finde flere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med Android-smartphonen.

Den resterende opladning, som vises, kan i visse tilfælde variere i forhold til den faktiske, resterende opladning. Den skal betragtes som et groft estimat.

Tip!

  • Du kan også kontrollere headsettets resterende batteriopladning med appen "Sony | Headphones Connect". Android-smartphones og iPhone/iPod touch understøtter begge denne app.

Bemærk!

  • Hvis headsettet og smartphonen ikke er tilsluttet med HFP, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
  • Hvis headsettet sluttes til en iPhone/iPod touch eller til en Android-smartphone alene med "Media audio" (A2DP) i en multipunkt-forbindelse, vises det resterende batteriniveau ikke korrekt.
  • Det resterende batteriniveau vises muligvis ikke korrekt umiddelbart efter softwareopdatering, eller hvis headsettet ikke har været i brug i lang tid. I så fald skal batteriet oplades og aflades flere gange, så den resterende batteriniveau vises korrekt.