Opladning er ikke muligt.

Almindelig

 • Sørg for at bruge det medfølgende USB Type-C-kabel.
 • Det anbefales at oplade på et sted med en omgivende temperatur på mellem 15 °C og 35 °C. Effektiv opladning er muligvis ikke muligt i lavere temperaturer.
 • Nulstil headsettet.
 • Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.

Når der oplades med en USB-vekselstrømsadapter

 • Sørg for, at USB-vekselstrømsadapteren er sluttet korrekt til stikkontakten.
 • Brug af en almindeligt tilgængelig USB-vekselstrømsadapter med en udgangsstrøm på 0,5 A (500 mA) eller mere.

Når der oplades via en computer

 • Kontrollér, at det medfølgende USB Type-C-kabel er sluttet korrekt til computerens USB-port.
 • Kontrollér, om computeren er tændt. Aktivér computeren, hvis den er i standby (slumre) eller dvale.
 • Kontrollér, at headsettet og computeren er direkte forbundet, og ikke via en USB-hub.
 • Der er muligvis et problem med USB-porten på den tilsluttede computer. Prøv at tilslutte til en anden USB-port på computeren, hvis der er en ledig.
 • Opdater styresystemet på computeren.
 • Genstart computeren, og prøv at tilslutte med USB igen i andre tilfælde end dem, der er angivet ovenfor.