Gebruiken van de synchronisatie-aansluiting voor flitsfotografie (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

U kunt een andere flitser of camera aansluiten op deze flitser met het synchronisatiesnoer (niet meegeleverd) om op de hieronder beschreven manier gesynchroniseerd te kunnen flitsen.

 • Wanneer er een flitser met een synchronisatie-aansluiting (niet meegeleverd) wordt aangesloten op deze flitser die op zijn beurt is aangesloten op een camera, dan kan de op deze manier aangesloten flitser synchroon met de camera worden afgevuurd.

 • Wanneer er een flitser met een synchronisatie-aansluiting wordt aangesloten op deze flitser die op zijn beurt is ingesteld als ontvangst-/remote-eenheid, dan kan de op deze manier aangesloten flitser synchroon met de signalen van de zend-/controllereenheid worden afgevuurd.

 • Wanneer er een camera is aangesloten op deze flitser, zal deze flitser synchroon met de aangesloten camera worden afgevuurd.

Opmerking

 • Controleer voor u het synchronisatiesnoer aansluit of de aan te sluiten flitser uit staat. Als de flitser aan staat terwijl u het synchronisatiesnoer aansluit, kan de flitser afgaan.

 • Gebruik met deze flitser geen in de handel verkrijgbare flitsers met:

  • hogere spanning dan 250 V

  • omgekeerde polariteit

 1. Sluit een flitser met een synchronisatie-aansluiting aan op de synchronisatie-aansluiting () van deze flitser met een synchronisatiesnoer.

Opmerking

 • Wanneer er een flitser met een synchronisatie-aansluiting via een synchronisatiesnoer wordt aangesloten op deze flitser, kan deze flitser automatisch worden uitgeschakeld als de periode waarin gefotografeerd wordt langer is dan de op deze flitser ingestelde tijd voor de stroomspaarstand. Wijzig in een dergelijk geval de ingestelde tijd voor de stroomspaarstand naar [OFF] via het MENU-scherm.

 • Tijdens fotograferen met hoge synchronisatiesnelheid (HSS) met deze flitser op de camera, zal een flitser die via de synchronisatie-aansluiting is aangesloten op deze flitser niet worden gesynchroniseerd met de bediening van de sluiterknop op de camera.

 • Wanneer u de flitser die via de synchronisatie-aansluiting is aangesloten op deze flitser wilt kunnen gebruiken, moet u de sluitertijd van de camera instellen op de langzamere van de volgende twee, of op een geschikte sluitertijd die langzamer is dan de twee genoemde.

  • de flitssynchronisatietijd van de camera

  • de sluitertijd die wordt aanbevolen op de flitser