Meervoudige draadloze flitsfotografie met optische besturing en instelling van de flitssterkte-niveauverhouding (HVL-F60RM)

U kunt draadloze flitsfotgrafie uitvoeren en de verlichtingsverhouding regelen van maximaal 3 draadloze groepen flitsers (CTRL, RMT, en RMT2), inclusief de controllereenheid. Voor u meervoudige draadloze flitsfotografie gaat uitvoeren, moet u de flitser instellen als controllereenheid of als remote-eenheid.

  • Controllereenheid: HVL-F60RM

  • Remote-eenheid (flitser los van de camera): HVL-F60RM of een andere flitser die optisch draadloze communicatie ondersteunt

: Controllereenheid (CTRL)

: Remote-eenheid (RMT)

: Remote-eenheid (RMT2)

  1. Druk op de Fn (functie)-knop op de controllereenheid, selecteer [RATIO CONTROL] op het Quick Navi-scherm en selecteer dan [ON].
  2. Druk op de Fn (functie)-knop op de controllereenheid, selecteer de draadloze groep (CTRL/RMT/RMT2) waarvoor u de flitssterkteniveauverhouding wilt veranderen op het Quick Navi-scherm en stel dan de gewenste verhouding in.

    Zoals hierboven staat aangegeven, wanneer de verhouding tussen de flitssterkteniveaus voor TTL-flitsfotografie als [4:2:1] wordt weergegeven op het LCD-scherm, zal elk van de groepen flitsen met het aangegeven deel van de totale flitssterkte: respectievelijk 4/7, 2/7, en 1/7.

Hint

  • U kunt de remote-eenheden (flitsers die los van de camera worden gebruikt) indelen in 2 draadloze groepen (RMT en RMT2). Druk op elke flitser die u als remote-eenheid wilt gebruiken op de Fn (functie)-knop, selecteer de instelling voor de draadloze groep van deze flitser op het Quick Navi-scherm en verander vervolgens de groep.

  • Als u niet wilt dat de controllereenheid afgaat, drukt u op de controllereenheid op de Fn (functie)-knop, waarna u (CMD flitsinstelling) selecteert op het Quick Navi-scherm en vervolgens [OFF] (Uit).

  • Wanneer de als zendeenheid ingestelde flitser in de MANUAL flitsstand staat, gaat deze af met de flitssterkte die wordt gespecificeerd op de zendeenheid zelf.

  • Wanneer een als remote-eenheid ingestelde flitser in de MANUAL flitsstand staat, gaat deze af met de flitssterkte die wordt gespecificeerd op de remote-eenheid zelf.