De flitser op de camera zetten/van de camera halen

Opmerking

  • De illustraties in dit gedeelte zijn van de HVL-F60RM flitser.

De flitser op de camera zetten

  1. Zet de flitser uit.

    Als uw camera voorzien is van een ingebouwde flitser, moet u ervoor zorgen dat deze niet openklapt.

  2. Houd de ontgrendelknop ingedrukt en draai de vergrendelhendel weg van "LOCK".

  3. Haal de beschermingskap van de flitser en de bescherming van de accessoireschoen van de camera.
  4. Steek de Multi-interfacevoet van de flitser in de Multi-interfaceschoen van de camera en druk de voet helemaal op zijn plaats.

  5. Draai de vergrendelhendel naar "LOCK" om de flitser vast te maken op de camera.

De flitser van de camera halen

Zet eerst de flitser uit. Houd de ontgrendelknop ingedrukt, draai de vergrendelhendel weg van "LOCK" en schuif de voet van de flitser dan uit de Multi-interfaceschoen.

Opmerking

  • Wanneer u de flitser niet gebruikt, moet u de beschermingskap weer terugdoen op de Multi-interfacevoet.