Meervoudige draadloze flitsfotografie met radiobesturing en instelling van de flitssterkte-niveauverhouding

U kunt draadloze flitsfotgrafie uitvoeren en de verlichtingsverhouding regelen van maximaal 3 draadloze groepen flitsers (A, B, en C), inclusief de zendeenheid. Voor u meervoudige draadloze flitsfotografie gaat uitvoeren, moet u de flitser instellen als zendeenheid of als ontvangsteenheid.

  • Zendeenheid: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM of een andere geschikte draadloze radiozender

  • Ontvangsteenheid (flitser los van de camera): HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM of een andere geschikte draadloze radio-ontvanger

: Zendeenheid (CMD)

: Draadloze ontvanger

: Ontvangsteenheid (RCV)

  1. Druk op de Fn-knop op de zendeenheid, selecteer [RATIO CONTROL] op het Quick Navi-scherm en selecteer dan [ON].
  2. Druk op de Fn-knop op de zendeenheid, selecteer de draadloze groep (A/B/C) waarvoor u de flitssterkteniveauverhouding wilt veranderen op het Quick Navi-scherm en stel dan de gewenste verhouding in.

    Zoals hierboven staat aangegeven, wanneer de verhouding tussen de flitssterkteniveaus voor TTL-flitsfotografie als [4:2:1] wordt weergegeven op het LCD-scherm, zal elk van de groepen flitsen met het aangegeven deel van de totale flitssterkte: respectievelijk 4/7, 2/7, en 1/7.

Hint

  • De zendeenheid werkt als onderdeel van draadloze groep A. Als u niet wilt dat de zendeenheid zelf flitst, selecteert u eerst (CMD flitsinstelling) op het Quick Navi-schermen en vervolgens [OFF].