Automatisch selecteren van de flitshoek <auto zoom>

Deze flitser stelt automatisch de juiste flitshoek in aan de hand van de brandpuntsafstand van de lens op de bijbehorende camera, binnen een bereik van 20 mm - 200 mm (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) of een bereik van 24 mm - 105 mm (HVL-F46RM) (auto zoom). Meestal zult u de flitshoek niet met de hand hoeven in te stellen.

 1. Druk op de Fn (functie)-knop, selecteer [ZOOM] op het Quick Navi-scherm en selecteer dan [AUTO].

  Wanneer [AUTO] wordt weergegeven als de instelling voor de flitshoek (zoom) op het LCD-scherm, is de auto zoomfunctie ingeschakeld.

  Als u een lens gebruikt met een kortere brandpuntsafstand dan 20 mm (in combinatie met de HVL-F60RM/HVL-F60RM2) of 24 mm (in combinatie met de HVL-F46RM) terwijl de auto zoomfunctie is ingeschakeld, zal [WIDE] (Groothoek) gaan knipperen op het LCD-scherm.

  Ga in een dergelijk geval door naar de rest van de stappen.

 2. Trek voorzichtig de groothoekadapter en het plaatje voor indirect flitsen naar buiten en klap de groothoekadapter over de flitslamp.

 3. Druk het plaatje voor indirect flitsen terug in de flitser.

  [WIDE] (Groothoek) wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Flitsverdelingsinstelling

U kunt het flitsverdelingspatroon selecteren met [FLASH DISTRIBUT.] op het MENU-scherm. De flitsverdelingsinstelling wordt toegepast op de flitshoek ongeacht of deze automatisch of handmatig is ingesteld.

 • STD:

  Flitshoek met standaard flitsverdeling

 • CENTER:

  Flitshoek met lichtverdeling die voorrang geeft aan een hoger richtgetal

 • EVEN:

  Flitshoek met de nadruk op de randen van het beeld

Opmerking

 • Wanneer u de groothoekadapter terug doet, moet u deze helemaal terug in de flitser duwen en controleren of de aanduiding [WIDE] is verdwenen van het LCD-scherm.

 • Wanneer u de ingebouwde groothoekadapter naar buiten trekt, moet u niet teveel kracht zetten, want dit kan de adapter gemakkelijk beschadigen.

 • Wanneer u een 2D-onderwerp van voren fotografeert met een lens met een brandpuntsafstand van minder dan 18 mm, kan de rand van het beeld iets donkerder worden vanwege het verschil in intensiteit van het flitslicht in het midden en aan de rand.

 • Wanneer u een groothoeklens gebruikt met een brandpuntsafstand van minder dan 14 mm (in combinatie met de HVL-F60RM/HVL-F60RM2) of 15 mm (in combinatie met de HVL-F46RM), kan de rand van het beeld nog donkerder worden.

 • De brandpuntsafstand zoals aangegeven op het LCD-scherm geeft de equivalente brandpuntsafstand voor kleinbeeldformaat (35mm film/24x36 mm beeldformaat).

 • Deze flitser biedt geen ondersteuning voor de beeldhoek van een 16mm F2.8 fisheyelens.

 • Voor u deze flitser opbergt in de meegeleverde tas, moet u de groothoekadapter en het plaatje voor indirect flitsen terugduwen in de flitser.

 • Afhankelijk van de ingestelde brandpuntsafstand, is het mogelijk dat de rand van het beeld donkerder wordt. Verander in een dergelijk geval het flitsverdelingspatroon.