Koppelen met een draadloze radiozender/ontvanger <voor draadloze flitsfotografie met radiobesturing>

Om draadloos te kunnen flitsen via radiobesturing met deze flitser heeft u naast deze flitser nog een andere flitser nodig die ook draadloze communicatie via radiosignalen ondersteunt en die u aan deze flitser moet koppelen.

Om deze flitser te koppelen aan een radiozender/ontvanger voor flitsfotografie (niet meegeleverd) moet u de gebruiksaanwijzing van het apparaat in kwestie raadplegen.

Hint

 • U moet beide toestellen binnen 1 m afstand van elkaar brengen om ze te kunnen koppelen.

 1. Zet deze flitser en het andere apparaat aan.
 2. Druk op de WL-knop () om het instelscherm voor de draadloze stand te openen en stel dan de ene flitser in als de zendeenheid en de andere als de ontvangsteenheid.

  • Om een flitser in te stellen als zendeenheid, moet u [CMD] selecteren.

  • Om een flitser in te stellen als ontvangsteenheid, moet u [RCV] selecteren.

 3. Druk op deze flitser en op de andere flitser op de MENU-knop en selecteer [PAIRING] (Koppelen).

  • Op de zendeenheid zal het volgende scherm verschijnen.

  • Op de ontvangsteenheid zal het volgende scherm verschijnen.

 4. Selecteer [OK] om de koppeling tot stand te brengen.
  • Op de zendeenheid zal het volgende scherm verschijnen.

   De koppeling wordt tot stand gebracht. Op de zendeenheid kunt u nu doorgaan met het koppelen van andere ontvangsteenheden. Telkens wanneer er een koppeling tot stand wordt gebracht met een ontvangsteenheid, zal het aantal gekoppelde apparaten () hoger worden.

  • Op de ontvangsteenheid zal het volgende scherm verschijnen.

   De koppeling wordt tot stand gebracht.

   Wanneer de koppeling tot stand is gebracht, zal de LINK-lamp groen oplichten.

Een koppeling tot stand brengen met 2 of meer apparaten

Stel elk apparaat dat u wilt koppelen met deze flitser in als ontvangsteenheid en herhaal de stappen 3 en 4.

Wanneer u klaar bent en alle gewenste ontvangsteenheden gekoppeld hebt, moet u [EXIT] selecteren op de zendeenheid en dan [OK] op het scherm dat vervolgens zal verschijnen.

Hint

 • HVL-F60RM:

  Deze flitser is in staat om 2 verschillende soorten draadloze communicatie te gebruiken voor draadloze flitsfotografie: draadloze communicatie via radiosignalen of via optische signalen. U kunt het type draadloze besturing selecteren via [/SELECT] op het MENU-scherm.

 • U kunt de flitser koppelen aan maximaal 15 draadloze radio-apparaten.

 • U kunt de gekoppelde ontvangsteenheden bekijken of verwijderen door [PAIRED DEVICE] (Gekoppelde apparaten) te selecteren op het MENU-scherm.

Opmerking

 • De aanwijzingen hierboven gaan ervan uit dat deze flitser de standaard draadloze radiocommunicatie gebruikt.

 • Wanneer u de instelling van de zendeenheid hebt veranderd in een ontvangsteenheid, of andersom, moet u de koppeling tussen de apparaten opnieuw tot stand brengen.