Registreren/oproepen van een voorkeursinstelling <MEMORY>

U kunt een bepaalde stand of een set waarden die u vaak gebruikt opslaan in [MR1] of [MR2] als een voorkeursinstelling en deze eenvoudigweg weer oproepen door de naam van het geheugen te selecteren.

Registreren van een voorkeursinstelling

  1. Stel de flitser in op de manier die u wilt registreren als voorkeursinstelling.
  2. Druk op de MENU-knop en selecteer [MEMORY] (Geheugen).

  3. Selecteer de naam van het geheugen waaronder u de voorkeursinstelling wilt opslaan ([MR1] of [MR2]).

Oproepen van een voorkeursinstelling

Druk op de Fn (functie)-knop, selecteer het item voor het oproepen van voorkeursinstellingen en selecteer vervolgens de naam van het geheugen met de gewenste voorkeursinstellingen ([MR1] of [MR2]).

Hint

  • Om reeds opgeslagen voorkeursinstellingen te wijzigen, moet u ze eerst oproepen, dan de instellingen van de flitser wijzigen naar uw nieuwe voorkeuren en deze tenslotte weer registreren of opslaan met [MEMORY] op het MENU-scherm.

  • Wanneer u de geregistreerde voorkeursinstellingen niet meer zult gebruiken, kunt u [OFF] selecteren in de procedure voor het registreren van de voorkeursinstellingen.

Opmerking

  • Wanneer er voorkeursinstellingen in werking zijn, zal [RESET] op het MENU-scherm uitgeschakeld zijn.