Verwijderen/bevestigen van de stof- en vochtbestendige afdekking (HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

Afhankelijk van het ontwerp van de camera is het mogelijk dat de stof- en vochtbestendige afdekking in contact komt met de body van de camera wanneer deze op de flitser is bevestigd, maar als dat zo is, dan kunt u nog steeds de flitser op de camera zetten en gebruiken om mee te fotograferen.

Om verzekerd te kunnen zijn van de stof- en vochtbestendige eigenschappen van de afdekking, moet u ervoor zorgen dat u de afdekking op de juiste manier op de flitser bevestigt door deze stappen te volgen.

Opmerking

  • De illustraties in dit gedeelte zijn van de HVL-F60RM2 flitser.

Verwijderen van de stof- en vochtbestendige afdekking

Druk een hoek van de stof- en vochtbestendige afdekking naar beneden om hem los te maken van de Multi-interfacevoet.

Bevestigen van de stof- en vochtbestendige afdekking

  1. Houd de ontgrendelknop ingedrukt en draai de vergrendelhendel weg van "LOCK".

  2. Plaats de stof- en vochtbestendige afdekking in de juiste richting ten opzichte van de Multi-interfacevoet van de flitser.

  3. Maak de stof- en vochtbestendige afdekking vast door de vier binnenhoeken ervan in de ruimte boven de Multi-interfacevoet te steken.

  4. Zorg ervoor dat de stof- en vochtbestendige afdekking niet vervormd raakt en dat er geen tussenruimte is tussen de afdekking en de flitser.

    Trek even aan elk van de vier hoeken van de afdekking om te controleren of deze goed op zijn plaats zit.

    Als de aangebrachte afdekking vervormd is, moet u deze verwijderen en opnieuw bevestigen.