Draadloze multiflitsfotografie <groepsflitsfotografie>

U kunt draadloze flitsfotgrafie uitvoeren met maximaal 5 draadloze groepen flitsers inclusief de zendeenheid. Voor u meervoudige draadloze flitsfotografie gaat uitvoeren, moet u de flitser instellen als zendeenheid of als ontvangsteenheid.

 • Zendeenheid: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM of een andere geschikte draadloze radiozender

 • Ontvangsteenheid (flitser los van de camera): HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM of een andere geschikte draadloze ontvanger

 1. Druk op de MODE-knop en selecteer [GROUP] op het scherm voor de selectie van de flitsstand.
 2. Stel de flitsstand in, de flitscompensatie, en het flitsterkteniveau voor de draadloze groepen A, B, C, D, en E op het Quick Navi-scherm voor de GROUP flitsstand.

  1. Collectieve Flitscompensatie (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  2. Instelling flitsstand

  3. Instelling Flitscompensatie/flitssterkteniveau

Hint

 • U kunt [TTL], [MANUAL], of [OFF] instellen als flitsstand voor de draadloze groepen A, B, en C. Voor de draadloze groepen D en E kunt u echter alleen [MANUAL] of [OFF] instellen. De flitsers in een draadloze groep waarvoor [OFF] is ingesteld als flitsstand, zullen niet flitsen.

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Wanneer [ON] is geselecteerd voor [TTL LEVEL MEMORY] (TTL-niveau geheugenfunctie), zal het flitssterkteniveau dat wordt gemeten bij TTL-flitsfotografie automatisch worden gebruikt als het flitssterkteniveau voor elk van de draadloze groepen (A/B/C) bij handmatige flitsfotografie.

 • De zendeenheid werkt als onderdeel van draadloze groep A. Als u niet wilt dat de zendeenheid zelf flitst, selecteert u eerst (CMD flitsinstelling) op het Quick Navi-scherm en vervolgens [OFF].

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: U kunt een collectief flitscompensatieniveau opgeven om het flitscompensatie/flitssterkteniveau voor alle groepen in te stellen.