Gebruiken van het MENU-scherm

U kunt op de MENU-knop op de flitser drukken om de instellingen op het MENU-scherm te veranderen. Selecteer het gewenste in te stellen item met de richtingstoetsen en druk dan op de middenknop om het item te selecteren.

  1. Druk op de MENU-knop.
  2. Selecteer het gewenste in te stellen item met de richtingstoetsen en druk dan op de middenknop.

  3. Verander de instelling met de richtingstoetsen en druk dan op de middenknop.

Op het MENU-scherm heeft u de volgende instellingen.

Groepen In te stellen items Beschrijvingen Instellingen
FLASH DISTRIBUT. Flitsverdelingsinstelling STD(*)/CENTER/EVEN
LIGHT MODE (HVL-F60RM) Instelling LED-lamp AAN/UIT -
MEMORY Registreren van de gewenste standen en instellingen MR1/MR2
AF LED LEVEL (HVL-F60RM) AF-lamp niveau-instelling HIGH/LOW(*)
CHARGE SET (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Instelling voor het opladen van de flitser wanneer de externe batterijadapter is aangesloten EXT.+INT.(*)/EXT.
TEST Instelling testflits GROUP/1TIME(*)/3TIMES/4SEC
TTL LEVEL MEMORY (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) TTL-niveau geheugeninstelling ON(*)/OFF
LEVEL STEP Instelling instelstap flitssterkteniveau 0.3EV(*)/0.5EV
CUSTOM KEY Aangepaste toetsinstellingen -
/SELECT (HVL-F60RM) Instelling draadloos besturingstype (*)/
RECEIVER SET Ontvangerinstellingen -
CH SET Kanaalinstelling (radiobesturing) AUTO(*)/CH1 - CH14
CH SET (HVL-F60RM) Kanaalinstelling (optische besturing) CH1(*) - CH4
REMOTE RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Instelling ontspannen op afstand ON/OFF(*)
WITH RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Instelling flitssynchronisatie bij ontspannen op afstand ON/OFF(*)
PAIRING Koppelen -
PAIRED DEVICE Lijst met gekoppelde apparaten -
WL READY LAMP (HVL-F60RM) Instelling paraatlampje draadloos flitsen ON/OFF(*)
BACKLIGHT Instelling LCD-achterverlichting

HVL-F60RM: AUTO1(*)/AUTO2/ON/OFF

HVL-F60RM2/HVL-F46RM: AUTO(*)/ON/OFF

BEEP (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Instelling pieptoon ON/OFF(*)
m/ft Instelling van de eenheid voor het flitsbereik m(*)/ft
POWER SAVE Instelling van de timer voor de stroomspaarstand 30SEC/3MIN(*)/30MIN/OFF
WL POWER SAVE Instelling van de timer voor de stroomspaarstand bij draadloos flitsen 60MIN(*)/240MIN/OFF
VERSION Geeft de versie van de / RCV-software van dit product weer -
RESET Zet de instellingen voor het Quick Navi-scherm terug -
INITIALIZE Zet de instellingen terug op hun standaardwaarden -

* Fabrieksinstelling