Opmerkingen bij het gebruik

Lees naast deze Helpgids alstublieft ook het hoofdstuk "Voor gebruik" of "Opmerkingen bij het gebruik" in de Gebruiksaanwijzing/Beknopte gids.

Tijdens het fotograferen

 • Deze flitser produceert een zeer fel licht, en mag daarom niet direct in iemands ogen worden gebruikt.
 • Gebruik de flitser niet 20 keer achter elkaar om oververhitting en slijtage van de camera en de flitser te voorkomen.
  Wanneer het flitssterkteniveau 1/32 is, wordt het maximum aantal keren dat de flitsers achter elkaar kunnen flitsen als volgt:
  • HVL-F60RM: 40 keer
  • HVL-F60RM2: 200 keer
  • HVL-F46RM: 60 keer
  Staak het gebruik van de flitser en laat hem 20 minuten of langer (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) of 10 minuten of langer (HVL-F46RM) afkoelen als de flitser tot het maximale aantal keren achter elkaar wordt afgevuurd.
 • Bij draadloze flitsfotografie kan deze flitser onverwacht afgaan wanneer er vanwege de locatie geen correcte signalen kunnen worden ontvangen van een andere flitser die los van de camera wordt gebruikt. Verander in een dergelijk geval de locatie van de los van de camera gebruikte flitser of de instelling van het kanaal voor de draadloze communicatie.
 • Doe de camera niet met de flitser erop in een tas enz. Dit kan leiden tot storingen aan de flitser of de camera.
 • Draag deze flitser niet met de camera eraan vast. Dit kan leiden tot storingen.
 • Gebruik de flitslamp niet dicht in de buurt van andere mensen wanneer de flitslamp gedraaid is om indirect te flitsen. Het flitslicht kan de ogen beschadigen, of de hete flitslamp kan brandwonden veroorzaken.
 • Pas bij het draaien van de flitslamp op dat u uw vingers niet klemt. U zou daardoor letsel kunnen oplopen.
 • Sluit het deksel van de batterijhouder door deze stevig in te drukken terwijl u hem helemaal dicht schuift. Pas op dat u zichzelf niet verwondt door uw vinger in het deksel van de batterijhouder te klemmen terwijl u hem dichtdoet.

Batterijen

 • Het batterijniveau weergegeven op het LCD-scherm kan lager zijn dan de daadwerkelijke batterijcapaciteit vanwege de temperatuur en de opslagomstandigheden. Het weergegeven batterijniveau kan worden hersteld naar de correcte waarde nadat de flitser een paar keer gebruikt is.
 • Nikkel-metaalhydride batterijen kunnen plotseling hun vermogen verliezen. Als de waarschuwing dat de batterijen bijna leeg zijn begint te knipperen of als de flitser niet langer gebruikt kan worden terwijl u aan het fotograferen bent, moet u de batterijen vervangen of opladen.
 • Gebruik geen lithium-ion batterijen in deze flitser, want deze batterijen kunnen voorkomen dat de flitser zijn optimale prestaties kan leveren.
 • De flitsfrequentie en het aantal flitsen dat mogelijk is op nieuwe batterijen kan verschillen van de waarden in de tabel, afhankelijk van de tijd die verstreken is sinds de batterijen werden gefabriceerd.
 • Verwijder de batterijen alleen nadat u de stroom hebt uitgeschakeld en dan een paar minuten hebt gewacht wanneer u de batterijen gaat vervangen. Afhankelijk van het type is het mogelijk dat de batterijen heet kunnen zijn. Verwijder ze voorzichtig.
 • Verwijder de batterijen en bewaar ze apart wanneer u van plan bent de camera langere tijd niet te gebruiken.

Temperatuur

 • De flitser kan worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van 0 °C - 40 °C.
 • Stel de flitser niet bloot aan extreem hoge temperaturen (bijv. direct in de zon in een auto), of aan hoge vochtigheid.
 • Om te voorkomen dat er zich condens vormt op de flitser, moet u deze in een goed afgesloten plastic zak doen wanneer u hem van een koude omgeving naar een warme brengt. Laat het toestel op de omgevingstemperatuur komen voor u het uit de zak haalt.
 • De batterijcapaciteit wordt minder bij koudere temperaturen. Bewaar uw camera en de reservebatterijen in een warme binnenzak wanneer u opnamen maakt als het koud is. Wanneer het koud is, kan de waarschuwing dat de batterijen bijna leeg zijn ook gaan knipperen wanneer de batterijen nog niet helemaal leeg zijn. De batterijen zullen dan een beetje van hun vermogen terugkrijgen wanneer ze weer worden opgewarmd tot een normale bedrijfstemperatuur.

Bewaar/gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen

 • Op een buitengewone hete, koude of vochtige plaats
  Op plaatsen zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de flitser door de hitte vervormd raken, waardoor er storingen kunnen optreden.
 • Bewaren onder rechtstreeks zonlicht of nabij een verwarmingsbron
  De flitser kan verkleurd of vervormd raken, waardoor er storingen kunnen optreden.
 • Op plaatsen onderhevig aan trillingen
 • In de buurt van een sterk magnetisch veld
 • Op zanderige of stoffige plaatsen
  Wees voorzichtig dat er geen zand of stof in het apparaat komt. Hierdoor kan in het apparaat een storing optreden, en in sommige gevallen kan deze storing niet worden gerepareerd.

Veiligheid

Om risico's zoals brandgevaar of elektrische schokken te vermijden, moet u het volgende in acht nemen.

 • Vervoer of bewaar deze flitser niet samen met metalen voorwerpen, zoals munten en haarspelden.
 • Probeer deze flitser niet te demonteren, breng geen wijzigingen aan en zorg ervoor dat er geen kortsluiting optreedt.
 • Gebruik de flitser niet wanneer deze ingepakt zit.
  De warmte-ontwikkeling kan leiden tot vervorming van de flitser of brand.
 • Gebruik deze flitser niet op een plaats die blootstaat aan explosieve of brandbare gassen.
 • Als het gebruik van deze flitser radiostoring veroorzaakt met andere apparatuur, moet u het gebruik van de draadloze functies staken.
  Radiostoring kan andere storingen of defecten veroorzaken die kunnen leiden tot ongevallen.
 • Plaats deze flitser op een stabiele ondergrond.
  Als u de flitser op een wiebelige tafel of hellend oppervlak plaatst, kan de flitser eraf vallen, wat kan leiden tot letsel en schade.
 • Controleer voor u deze flitser aan een camera bevestigt of de flitser uit staat.
  Als de flitser aan staat wanneer u deze aan de camera bevestigt, kan deze onverwacht afgaan of kunnen er storingen optreden, wat kan leiden tot schade aan uw of andermans ogen door het felle licht.

Onderhoud

 • Haal dit toestel van de camera. Reinig de flitser met een droge, zachte doek. Als de flitser in contact is gekomen met zand of iets dergelijks, zal het oppervlak beschadigd raken wanneer u het eraf veegt en moet u daarom een blaaskwastje of zoiets gebruiken om het toestel voorzichtig schoon te maken. In het geval van hardnekkige vlekken kunt u een doek gebruiken die licht bevochtigd is met water of lauw water en daarna het toestel droog wrijven met een droge, zachte doek. Gebruik in geen geval sterke oplosmiddelen, zoals verfverdunner of benzine, want dergelijke stoffen kunnen de afwerking beschadigen.
 • Als er vingerafdrukken of ander vuil aan de flitslamp zitten, bevelen we u aan om deze schoon te vegen met een zachte doek.