Herstellen van de fabrieksinstellingen <INITIALIZE>

U kunt alle functie-instellingen en ingestelde waarden terugzetten op de fabrieksinstellingen.

  1. Druk op de MENU-knop en selecteer [INITIALIZE] (Initialiseren).

  2. Selecteer [OK].

Opmerking

  • Terwijl het initialiseren bezig is, mag u de flitser niet uit zetten of de batterijen eruit halen.