Testflitsen

U kunt een testflits afvuren voor u begint te fotograferen. Als u een flitsmeter wilt gebruiken voor handmatige flitsfotografie, moet u een testflits uitvoeren.

  1. Wanneer de TEST-knop oranje oplicht (klaar om te flitsen), kunt u op de TEST-knop drukken.

Tips voor testflitsen

  • De flitssterkte voor een testflits hangt af van het flitssterkteniveau dat is ingesteld voor de flitsstand in kwestie. Bij TTL-flitsfotografie flitst deze flitser met een richtgetal (GN) dat overeenkomt met de waarde 2.

  • Met de testflitsfunctie kunt u van tevoren beoordelen hoe de schaduwen en lichten vallen op uw onderwerp (modelleerflits). Op deze flitser kunt u kiezen tussen [3TIMES] (3 keer) of [4SEC] (4 seconden doorlopend flitsen met constante intervallen) voor wat betreft het soort modelleerflits. Om de testflitsinstelling te veranderen op de flitser, moet u op de MENU-knop drukken, [TEST] selecteren en dan de instelling veranderen.

  • Wanneer [1TIME] of [GROUP] is gespecificeerd als testflitsinstelling, kunt u de TEST-knop ingedrukt houden om het ingestelde aantal testflitsen met de ingestelde frequentie en sterkte af te geven in de MULTI-flitsstand.

  • Bij draadloze flitsfotografie met radiobesturing kunt u op de zendeenheid op de testflitsknop drukken om de ontvangsteenheid (-eenheden) te laten flitsen in overeenstemming met de testflitsinstelling op de zendeenheid.

  • Als deze flitser is ingesteld als de zendeenheid bij draadloze flitsfotografie met radiobesturing, zal de TEST-knop pas oranje oplichten wanneer alle flitsers, inclusief de ontvangsteenheden, klaar zijn om te flitsen.