Tips voor het gebruiken van de AF-illuminator (AF-hulplicht) (HVL-F60RM)

Als de helderheid of het contrast onvoldoende is om het onderwerp met de camera alleen te fotograferen, kan de AF-illuminator (AF-hulplicht) aan de voorkant van de flitser oplichten wanneer u de sluiterknop half indrukt om scherp te stellen. De AF-illuminator is bedoeld om de automatische scherpstelling van de camera te helpen.

  • De AF-illuminator werkt ook wanneer wordt aangegeven op het LCD-scherm.

  • Wanneer u de helderheid van de AF-illuminator wilt veranderen, moet u op de MENU-knop drukken, dan eerst [AF LED LEVEL] selecteren en vervolgens [HIGH] of [LOW].

  • Om de AF-illuminator uit te schakelen, moet u het menu op de camera gebruiken.

  • Wanneer de AF-illuminator op de flitser oplicht, is de AF-illuminator op de camera uitgeschakeld.

  • Wanneer de camera in de doorlopende automatische scherpstelstand staat (de camera stelt scherp op bewegende onderwerpen), zal de AF-illuminator niet oplichten.

  • Als de brandpuntsafstand van de lens groter is dan 300 mm, is het mogelijk dat de AF-illuminator niet zal oplichten. Bovendien zal de AF-illuminator ook niet oplichten wanneer de flitser van de camera wordt gehaald.

  • Afhankelijk van de camera waarop de flitser is bevestigd, is het mogelijk dat de AF-illuminator niet oplicht.