Gebruiken van het besturingswiel

Door te draaien aan het besturingswiel of te drukken op de richtingstoetsen, kunt u het gewenste item selecteren of de ingestelde waarde veranderen op het Quick Navi-scherm of het MENU-scherm. Selecteer de gewenste instelling en druk op de middenknop om de ingestelde waarde te kunnen veranderen.

Opmerking

  • De illustraties in dit gedeelte zijn van de HVL-F60RM flitser.

Af fabriek zijn aan de richtingstoetsen en het besturingswiel de volgende functies toegewezen.

Bediening Functies Beschrijvingen
Omhoog ZOOM Verandert de flitshoek (zoom).
Omlaag MODE Verandert de flitsstand.
Links (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) - Af fabriek is er geen functie toegewezen aan deze toets. U kunt zelf de gewenste functie aan deze toets toewijzen.
Links (HVL-F46RM) /LEVEL Verandert het flitscompensatie/sterkteniveau.
Rechts WL MODE Verandert de draadloze stand.
Besturingswiel - Af fabriek is er geen functie toegewezen aan deze toets. U kunt zelf de gewenste functie aan deze toets toewijzen.

Hint

  • U kunt zelf de door u gewenste functie toewijzen aan het besturingswiel, de individuele richtingstoetsen, en de middenknop.