De flitser aan zetten (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

 1. Zet de aan/uit-schakelaar op ON.

  Wanneer de flitser aan staat, verschijnen de aanduidingen of indicators op het LCD-scherm.

De flitser uit zetten

Zet de aan/uit-schakelaar op OFF.

Flitser opladen

Wanneer u deze flitser aan zet, zal de flitser direct beginnen op te laden.

Wanneer de flitser helemaal is opgeladen, zal de TEST-knop aan de achterkant van de flitser oranje oplichten. Als u bovendien [ON] (Aan) heeft ingesteld voor [BEEP] (Pieptoon) op het MENU-scherm, kunt u de flitser een piepsignaal laten geven wanneer hij volledig opgeladen is.

Stroomspaarstand

Als er 3 minuten of langer niets gedaan wordt met de flitser terwijl deze alleenstaand of op een camera wordt gebruikt in een stroomspaarstand, zal het LCD-scherm automatisch uit gaan om de batterijen te sparen.

 • Bij draadloze flitsfotografie met de flitser los van de camera, gaat de flitser na 60 minuten in de stroomspaarstand.

 • Als de aan/uit-schakelaar van de aangesloten camera (behalve de DSLR-A100) uit wordt gezet, wordt de flitser automatisch in de stroomspaarstand gezet.

 • U kunt op de MENU-knop drukken en [POWER SAVE] (Stroomspaarstand) selecteren om de gewenste tijd in te stellen, of [WL POWER SAVE] (Draadloze stroomspaarstand) om de gewenste tijd voor de stroomspaarstand bij draadloze flitsfotografie in te stellen.

Controleren van het resterende batterijvermogen

 • Wanneer de batterijen leeg raken, zal de batterij bijna-leeg-indicator verschijnen op het LCD-scherm om u te waarschuwen.

  • Wanneer knippert:

   De batterijen zijn bijna leeg. Het is aanbevolen de batterijen te vervangen. De flitser kan echter in deze staat nog steeds gebruikt worden.

  • Wanneer alleen wordt weergegeven op het LCD-scherm:

   De flitser kan niet meer gebruikt worden. Vervang de batterijen.

 • HVL-F60RM2: Wanneer de batterijen leeg raken, zal er niet alleen een waarschuwing voor het batterijniveau verschijnen op het LCD-scherm, maar zal ook de TEST-knop aan de achterkant van deze flitser oranje gaan knipperen. De illustratie hieronder is van de HVL-F60RM2 flitser.

  • Langzaam knipperen

   De batterijen zijn bijna leeg. Het is aanbevolen de batterijen te vervangen.

   De flitser kan echter in deze staat nog steeds flitsen.

  • Snel knipperen

   De flitser kan niet meer flitsen. Vervang de batterijen.

Opmerkingen bij doorlopend flitsen

 • Als deze flitser een aantal keren kort achter elkaar flitst, kan de ingebouwde beveiliging in werking treden om het gebruik van de flitser te beperken. Op het LCD-scherm zal / worden weergegeven en de flitsinterval kan geforceerd worden verlengd.

  Als de temperatuur binnenin de flitser verder stijgt, zal (de oververhittingsindicator) oplichten op het LCD-scherm ten teken dat de flitser een poosje niet zal werken. Zet in een dergelijk geval de aan/uit-schakelaar van de flitser uit en laat de flitser ongeveer 20 minuten ongebruikt afkoelen.

 • Bij doorlopend flitsen kunnen de batterijen in de flitser warm worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u de batterijen moet vervangen.