Aanpassen van de toewijzing van de knoppen <CUSTOM KEY>

U kunt de door u gewenste functie toewijzen aan bepaalde bedieningsorganen op het bedieningspaneel: de richtingstoetsen, de middenknop en het besturingswiel.

  1. Druk op de MENU-knop en selecteer [CUSTOM KEY].

  2. Selecteer het gewenste bedieningsorgaan met de richtingstoetsen.

  3. Selecteer de functie die u daaraan wilt toewijzen met de richtingstoetsen.

Hier volgt een lijst met de functies en de bedieningsorganen die u kunt gebruiken voor deze functie.

Groepen Toe te wijzen functies Beschrijvingen Bedieningsorganen die toegewezen kunnen worden.
Wiel Midden Links Rechts Omhoog Omlaag
MODE Instelling flitsstand - (*1)(*2)
TTL/M SWITCH (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Omschakelen van de flitsstand (TTL/MANUAL) -
/LEVEL Instelling flitssterkteniveau (*2)
POS SELECT (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Selecteren van de directe instelling van de flitssterkte
ZOOM Instelling flitshoek (zoom) (*1)(*2)
CMD/CTRL FLASH (HVL-F60RM) Instelling als zend-/controllereenheid -
CMD FLASH (HVL-F60RM2/HVL-F46RM) Instelling als zendeenheid -
FLASH DISTRIBUT. Flitsverdelingsinstelling -
HSS Instelling hoge synchronisatiesnelheid -
RATIO CONTROL Instelling belichtingsverhouding -
RATIO VALUE Instelling flitssterkte-niveauverhouding -
MODE(GROUP) Instelling groepsflitsstand -  
LIGHT MODE (HVL-F60RM) Instelling LED-lamp AAN/UIT -
RECALL Oproepen van tevoren geregistreerde instellingen -
MEMORY Registreren voorkeursinstellingen -
WL MODE Instelling draadloze stand - (*1)(*2)
REMOTE RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Instelling ontspannen op afstand -
RECEIVER SET Individuele ontvangerinstelling -
GROUP Draadloze groepsinstelling -
RCV REMOTE Afstandsbedieningsinstelling ontvanger -
CH SET Kanaalinstelling (radiobesturing) -
CH SET (HVL-F60RM) Kanaalinstelling (optische besturing) -
OTHERS (Overige) NOT SET Geen instelling (*1)(*2) (*1)(*2) (*1)

*1 Fabrieksinstelling (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

*2 Fabrieksinstelling (HVL-F46RM)