Gebruiken van het Quick Navi-scherm

U kunt op de Fn (functie)-knop op de flitser drukken om de in te stellen items voor het fotograferen, zoals de geselecteerde flitsstand, te veranderen volgens de aanduidingen op het scherm. Selecteer de gewenste instelling en draai aan het besturingswiel om het in te stellen item te veranderen.

  1. Druk op de Fn (functie)-knop.
  2. Selecteer de gewenste instelling met de richtingstoetsen.

    Door op de middenknop te drukken op de bedieningsschermen hierboven, wordt het scherm voor het instellen van het geselecteerde in te stellen item geopend.

  3. Draai aan het besturingswiel om de instelling te veranderen.

  4. Druk op de Fn (functie)-knop.

Op het Quick Navi-scherm kunt u de volgende instellingen veranderen.

In te stellen items Beschrijvingen Instellingen
Instelling flitsstand TTL(*)/MANUAL/MULTI/flitser uit/GROUP
Instelling draadloze stand

HVL-F60RM:

WL OFF(*)/CMD/RCV (radiobesturing)

WL OFF(*)/CTRL/RMT (optische besturing)

HVL-F60RM2/HVL-F46RM:

WL OFF(*)/CMD/RCV (radiobesturing)

Instelling hoge synchronisatiesnelheid

HVL-F60RM: ON(*)/OFF

HVL-F60RM2/HVL-F46RM: ON/OFF(*)

Instelling flitshoek (zoom)

HVL-F60RM/HVL-F60RM2: AUTO(*)/20-200

HVL-F46RM: AUTO(*)/24-105

Oproepen van tevoren geregistreerde instellingen OFF(*)/MR1/MR2
Instelling flitscompensatie -3.0 - +3.0
Instelling flitssterkteniveau

HVL-F60RM/HVL-F60RM2: 1/1 - 1/256, OFF, CMD LINK

HVL-F46RM: 1/1 - 1/128, CMD LINK

Instelling flitsfrequentie voor de MULTI-flitsstand 1 - 100
Instelling aantal flitsen voor de MULTI-flitsstand 2 - 100, --

CMD-flitsinstelling (radiobesturing)

CTRL-flitsinstelling (optische besturing) (HVL-F60RM)

ON(*)/OFF
Instelling belichtingsverhouding ON/OFF(*)
Instelling flitssterkte-niveauverhouding OFF/1(*) - 16
Afstandsbedieningsinstelling ontvanger ON/OFF(*)
Draadloze groepsinstelling

HVL-F60RM:

OFF/A(*)/B/C/D/E (radiobesturing)

RMT(*)/RMT2 (optische besturing)

HVL-F60RM2/HVL-F46RM:

OFF/A(*)/B/C/D/E (radiobesturing)

* Fabrieksinstelling

Opmerking

  • De items en opties die beschikbaar zijn voor de instelling hangen mede af van de flitsstand.