De flitser aan zetten (HVL-F46RM)

 1. Zet de aan/uit-schakelaar op ON.

  Wanneer de flitser aan staat, verschijnen de aanduidingen of indicators op het LCD-scherm.

De flitser uit zetten

Zet de aan/uit-schakelaar op OFF.

Flitser opladen

Wanneer u deze flitser aan zet, zal de flitser direct beginnen op te laden.

Wanneer de flitser helemaal is opgeladen, zal de TEST-knop aan de achterkant van de flitser oranje oplichten.

Stroomspaarstand

Als er 3 minuten of langer niets gedaan wordt met de flitser terwijl deze alleenstaand of op een camera wordt gebruikt in een stroomspaarstand, zal het LCD-scherm automatisch uit gaan om de batterijen te sparen.

 • Bij draadloze flitsfotografie met de flitser los van de camera, gaat de flitser na 60 minuten in de stroomspaarstand.

 • Als de aan/uit-schakelaar van de aangesloten camera (behalve de DSLR-A100) uit wordt gezet, wordt de flitser automatisch in de stroomspaarstand gezet.

 • U kunt op de MENU-knop drukken en [POWER SAVE] (Stroomspaarstand) selecteren om de gewenste tijd in te stellen, of [WL POWER SAVE] (Draadloze stroomspaarstand) om de gewenste tijd voor de stroomspaarstand bij draadloze flitsfotografie in te stellen.

Controleren van het resterende batterijvermogen

 • Wanneer de batterijen leeg raken, zal de batterij bijna-leeg-indicator verschijnen op het LCD-scherm om u te waarschuwen.

  • Wanneer knippert:

   De batterijen zijn bijna leeg. Het is aanbevolen de batterijen te vervangen. De flitser kan echter in deze staat nog steeds gebruikt worden.

  • Wanneer alleen wordt weergegeven op het LCD-scherm:

   De flitser kan niet meer gebruikt worden. Vervang de batterijen.

 • Wanneer de batterijen leeg raken, zal er niet alleen een waarschuwing voor het batterijniveau verschijnen op het LCD-scherm, maar zal ook de TEST-knop aan de achterkant van deze flitser oranje gaan knipperen.

  • Langzaam knipperen

   De batterijen zijn bijna leeg. Het is aanbevolen de batterijen te vervangen.

   De flitser kan echter in deze staat nog steeds flitsen.

  • Snel knipperen

   De flitser kan niet meer flitsen. Vervang de batterijen.

Opmerkingen bij doorlopend flitsen

 • Als u de flitser korte tijd doorlopend gebruikt, zal de ingebouwde beveiliging in werking treden om het gebruik van de flitser te beperken en kan de tijd tussen opeenvolgende flitsen langer worden.

  Als de temperatuur binnenin de flitser verder stijgt, zal (de oververhittingsindicator) oplichten op het LCD-scherm ten teken dat de flitser een poosje niet zal werken. Zet in een dergelijk geval de aan/uit-schakelaar van de flitser uit en laat de flitser ongeveer 10 minuten ongebruikt afkoelen.

 • Bij doorlopend flitsen kunnen de batterijen in de flitser warm worden. Wees daarom voorzichtig wanneer u de batterijen moet vervangen.