Suora manuaalinen tarkennus (DMF)

Voit tehdä hienosäätöjä manuaalisesti automaattitarkennuksen jälkeen, jotta voit tarkentaa kohteeseen nopeammin kuin vain manuaalista tarkennusta käytettäessä. Tämä on kätevää esimerkiksi makrokuvauksessa.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Tarkennustila][Suora m.tark.].
  2. Tarkenna kuva automaattisesti painamalla suljinpainike puoliväliin.
  3. Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin ja tarkenna sitten kuvaa lisää tarkennusrengasta kiertämällä.

    • Kun tarkennusrengasta kierretään, tarkennusetäisyys näkyy näytössä.
      Tarkennusetäisyyttä ei näytetä, kun on kiinnitetty kiinnityssovitin (myydään erikseen).
  4. Ota kuva painamalla suljinpainike pohjaan.