AF-järjestelmä (valokuva)

Määrittää tarkennuksen tunnistusjärjestelmän (Vaiheentunnist.-AF/Kontrasti-AF), kun kiinnitetään A-kiinnikkeinen objektiivi LA-EA1/LA-EA3/LA-EA5-kiinnityssovittimella (myydään erikseen).

  1. MENU(Kamera- asetukset1) → [AF-järjestelmä] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vaiheentunnist.-AF:
Tarkentaa käyttämällä vaiheentunnistus-AF-toimintoa. Tarkennusnopeus on nopeampi kuin [Kontrasti-AF]-tilassa, mutta tarkennus rajoittuu vaiheentunnistustarkennuksen alueeseen.
Kontrasti-AF:
Tarkentaa aina käyttämällä kontrasti-AF-toimintoa. Voit tarkentaa monitorissa mihin tahansa, mutta tarkennusnopeus on alhaisempi kuin [Vaiheentunnist.-AF]-tilassa.

Huomautus

  • Kun [AF-järjestelmä]-asetukseksi on valittu [Kontrasti-AF], [Jatkuva AF] kohdassa [Tarkennustila] ei ole käytettävissä.
  • Seuraavia toimintoja ei voi käyttää, kun [AF-järjestelmä]-asetukseksi on valittu [Vaiheentunnist.-AF]:
    • [Keski-AF-lukitus]
  • Kun [AF-järjestelmä]-asetukseksi on valittu [Vaiheentunnist.-AF], [AF-S-prioriteettias.]-asetukseksi vaihtuu tilapäisesti [AF], vaikka asetukseksi olisi valittu [Tasapainoinen].