Tarkennustila

Valitsee tarkennustavan kohteen liikkeen mukaisesti.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Tarkennustila] → haluttu asetus.

Valikkokohteiden tiedot

(Yhden k. AF):
Tuote lukitsee tarkennuksen, kun tarkennus on tehty. Käytä tätä, kun kohde ei liiku.

(Autom. AF):
[Yhden k. AF] ja [Jatkuva AF] vaihtuvat kohteen liikkeen mukaisesti. Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, tuote lukitsee tarkennuksen, kun se määrittää, että kohde on liikkumatta, tai jatkaa tarkentamista, kun kohde liikkuu. Jatkuvan kuvauksen aikana tuote kuvaa käyttämällä Jatkuva AF-tilaa toisesta kuvasta alkaen.

(Jatkuva AF):
Tuote jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan puoliväliin ja pidetään painettuna. Käytä tätä, kun kohde liikkuu. [Jatkuva AF]-tilassa ei kuulu äänimerkkiä, kun kamera tarkentaa.

(Suora m.tark.):
Voit tehdä hienosäätöjä manuaalisesti automaattitarkennuksen jälkeen, jotta voit tarkentaa kohteeseen nopeammin kuin vain manuaalista tarkennusta käytettäessä. Tämä on kätevää esimerkiksi makrokuvauksessa.

(Man. tarkennus):
Säätää tarkennusta manuaalisesti. Jos et voi tarkentaa haluttuun kohteeseen automaattitarkennusta käyttämällä, käytä manuaalista tarkennusta.

Tarkennuksen ilmaisin

(palaa):
Kohde on tarkennettu, ja tarkennus on lukittu.

(vilkkuu):
Kohdetta ei ole tarkennettu.

(palaa):
Kohde on tarkennettu. Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen liikkeiden mukaan.

(palaa):
Tarkennus on käynnissä.

Kohteet, joihin on vaikea tarkentaa automaattitarkennusta käyttämällä

 • Tummat ja kaukana olevat kohteet
 • Kohteet, joissa on heikko kontrasti
 • Lasin läpi näkyvät kohteet
 • Nopeasti liikkuvat kohteet
 • Heijastuva valo tai kiiltävät pinnat
 • Vilkkuva valo
 • Vastavalossa olevat kohteet
 • Jatkuvasti toistuvat kuviot, kuten rakennusten julkisivut
 • Tarkennusalueella olevat kohteet, joilla on eri polttoväli.

Vihje

 • [Jatkuva AF]-tilassa tarkennus voidaan lukita pitämällä [Tarkenn. lukitus]-toiminnolle määrätty painike painettuna.
 • Kun tarkennus asetetaan äärettömään manuaalisessa tarkennustilassa tai suorassa manuaalisessa tarkennustilassa, varmista tarkistamalla monitori tai etsin, että tarkennus on riittävän etäällä olevassa kohteessa.

Huomautus

 • [Autom. AF] on käytettävissä vain, kun käytetään vaihe-eroon perustuvaa automaattitarkennusta.
 • Kun [Jatkuva AF] tai [Autom. AF] on asetettu, katselukulma voi muuttua tarkennuksen aikana vähitellen. Tämä ei vaikuta tallennettaviin kuviin.
 • Vain [Jatkuva AF] ja [Man. tarkennus] ovat käytettävissä, kun kuvataan videoita tai kun tilapyörä on asennossa .