Fn (Toiminto) ­painikkeen käyttäminen

Voit rekisteröidä usein käytettäviä toimintoja Fn (Toiminto) -painikkeeseen ja palauttaa ne kuvaamisen aikana. Fn (Toiminto) -painikkeeseen voidaan rekisteröidä enintään 12 usein käytettävää toimintoa.

  1. Painele kiekkopainikkeessa DISP, kun haluat tuoda esiin muun näyttötilan kuin [Etsin], ja paina sitten Fn (Toiminto) ‑painiketta.

  2. Valitse haluamasi toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta.

  3. Valitse haluamasi asetus kiertämällä etupainiketta ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.
    • Eräitä toimintoja voidaan hienosäätää takapainikkeella.

Asetusten säätäminen erillisistä asetusnäytöistä

Valitse haluamasi toiminto vaiheessa 2 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä. Toiminnon erillinen asetusnäyttö tulee esiin. Säädä asetuksia noudattamalla toiminto-opasta (A).