Haarukointiaset.

Voit määrittää itselaukaisimen haarukointikuvaustilassa ja valotushaarukoinnin ja valkotasapainon haarukoinnin kuvausjärjestyksen.

  1. Valitse kiekkopainikkeella / (Kuvanottotapa) → valitse haarukointikuvaustila.
    • Voit asettaa kuvanottotavan myös valitsemalla MENU → (Kamera- asetukset1) → [Kuvanottotapa].
  2. MENU(Kamera- asetukset1) → [Haarukointiaset.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Itsel. haarukoinnissa:
Määrittää, käytetäänkö itselaukaisinta haarukointikuvauksen aikana. Määrittää myös sekuntien määrän ennen sulkimen vapauttamista, jos käytetään itselaukaisinta.
(OFF/2 sekuntia/5 sekuntia/10 sekuntia)
Haaruk.järj.:
Valitsee valotushaarukoinnin ja valkotasapainon haarukoinnin kuvausjärjestyksen.
(0→-→+/-→0→+)