Interv.kuvaustoim.

Voit kuvata automaattisesti kuvasarjan etukäteen asetetulla kuvausintervallilla ja otosten määrällä (intervallikuvaus). Sen jälkeen voit luoda videon intervallikuvauksella tuotetuista valokuvista käyttämällä Imaging Edge Desktop -tietokoneohjelmistoa. Et voi luoda videota kamerassa olevista valokuvista.

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Interv.kuvaustoim.][Intervallikuvaus][Käytössä].
 2. MENU (Kamera- asetukset1) → [Interv.kuvaustoim.] → Valitse asetettava kohde ja haluttu asetus.
 3. Paina suljinpainiketta.

  Kuvaus alkaa, kun kohteelle [Kuvauksen aloit.aika] asetettu aika on kulunut.

  • Kun kohteelle [Kuvien määrä] asetettu otosten määrä on täynnä, kamera palaa intervallikuvauksen valmiusnäyttöön.

Valikkokohteen tiedot

Intervallikuvaus:
Määrittää, suoritetaanko intervallikuvaus. ([Käytössä]/[Ei käytössä])
Kuvauksen aloit.aika:
Määrittää ajan, joka kuluu suljinpainikkeen painamisesta intervallikuvauksen alkamiseen. (1 sekunti – 99 minuuttia 59 sekuntia)
Kuvausväli:
Määrittää kuvausvälin (aika yhden valotuksen alkamisesta seuraavan otoksen valotuksen alkamiseen). (1 sekunti – 60 sekuntia)
Kuvien määrä:
Määrittää intervallikuvauksen otosten määrän. (1–9999 otosta)
AE-seurannan herkk.:
Määrittää automaattivalotuksen seurannan herkkyyden suhteessa luminanssin muutokseen intervallikuvauksen aikana. Jos valitaan [Matala], valotuksen muutokset intervallikuvauksen aikana ovat pehmeämpiä. ([Korkea]/[Keskisuuri]/[Matala])
Hilj. kuv. interv.kuv.:
Määrittää, käytetäänkö hiljaista kuvausta intervallikuvauksen aikana. ([Käytössä]/[Ei käytössä])
Kuvausvälin priorit.:
Määrittää, priorisoidaanko kuvausväli, kun valotustilana on [Ohjelmoitava] tai [Aukko etusijalla] ja valotusajasta tulee pidempi kuin kohdassa [Kuvausväli] asetettu aika. ([Käytössä]/[Ei käytössä])

Vihje

 • Jos suljinpainiketta painetaan intervallikuvauksen aikana, intervallikuvaus päättyy ja kamera palaa intervallikuvauksen valmiustilanäyttöön.
 • Jos haluat palata normaaliin kuvaustilaan, valitse MENU → (Kamera- asetukset1) → [Interv.kuvaustoim.][Intervallikuvaus][Ei käytössä].
 • Jos kuvauksen alkamishetkellä painetaan näppäintä, johon yksi seuraavista toiminnoista on määritetty, toiminto pysyy aktiivisena intervallikuvauksen aikana, vaikka painiketta ei pidettäisi painettuna.
  • [AEL-pito]
  • [ AEL-pito]
  • [AF/MF-ohj. pito]
  • [Tall. AF-alue pidossa]
 • Intervallikuvauksella otetut kuvat näytetään ryhmänä toistonäytössä.
 • Intervallikuvauksella otettuja kuvia voidaan toistaa jatkuvasti kamerassa. Jos aiot luoda valokuvista videon, voit esikatsella tulosta.

Huomautus

 • Asetettua kuvien määrää ei välttämättä voi tallentaa akun jäljellä oleva varauksen ja tallennusvälineen vapaan tilan mukaan. Syötä virtaa USB:n kautta kuvauksen aikana ja käytä muistikorttia, jossa on riittävästi tilaa.
 • Intervallikuvauksen aikana (mukaan lukien aika suljinpainikkeen painamisesta kuvauksen alkamiseen), et voi suorittaa MENU-toimenpiteitä, mutta voit suorittaa valitsintoimenpiteitä. Voit suorittaa MENU-toimenpiteitä suljinpainikkeen painamiseen asti.
 • Automaattista katselua ei näytetä intervallikuvauksen aikana.
 • [Hilj. kuv. interv.kuv.] -asetuksena on [Käytössä] oletusasetuksissa asetuksesta [Hiljainen kuvaus] riippumatta.