Virrans. aloitusaika

Asettaa aikavälin, jonka jälkeen siirrytään automaattisesti virransäästötilaan, kun ei suoriteta toimenpiteitä, jotta estetään akun tyhjentyminen. Voit palata kuvaustilaan esimerkiksi painamalla suljinpainikkeen puoliväliin.

  1. MENU(Asetus) → [Virrans. aloitusaika] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

30 minuuttia/5 minuuttia/2 minuuttia/1 minuutti/10 sekuntia

Huomautus

  • Sammuta tuotteen virta, kun et käytä sitä pitkään aikaan.
  • Virransäästötoiminto ei aktivoidu, kun virtaa syötetään USB:n kautta, kun toistetaan diaesityksiä, kun tallennetaan videoita tai kun tuote on liitetty tietokoneeseen tai televisioon.