Itselaukaisin (jatk.)

Ottaa määrätyn määrän kuvia itselaukaisinta käyttämällä, kun on kulunut määrätty määrä sekunteja suljinpainikkeen painamisesta. Voit valita parhaan useista kuvista.

  1. Paina kiekkopainikkeessa / (Kuvanottotapa) → [Itselaukaisin (jatk.)].
    • Voit asettaa kuvanottotavan myös valitsemalla MENU(Kamera- asetukset1) → [Kuvanottotapa].
  2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.
  3. Säädä tarkennusta ja kuvaa kohde.

    Itselaukaisimen valo vilkkuu, äänimerkki kuuluu ja kuvia otetaan, kun määritetty sekuntien määrä on kulunut. Määritetty määrä kuvia otetaan peräkkäin.

Valikkokohteen tiedot

Esimerkiksi kolme kuvaa otetaan, kun 10 sekuntia on kulunut suljinpainikkeen painamisesta, kun [Itselauk. (jatkuva): 10 s, 3 kuvaa] on valittu.

Itselauk. (jatkuva): 10 s, 3 kuvaa
Itselauk. (jatkuva): 10 s, 5 kuvaa
Itselauk. (jatkuva): 5 s, 3 kuvaa
Itselauk. (jatkuva): 5 s, 5 kuvaa
Itselauk. (jatkuva): 2 s, 3 kuvaa
Itselauk. (jatkuva): 2 s, 5 kuvaa

Vihje

  • Voit pysäyttää itselaukaisimen painamalla suljinpainiketta uudelleen tai painamalla kiekkopainikkeessa /.
  • Voit peruuttaa itselaukaisimen painamalla kiekkopainikkeessa / ja valitsemalla (Kertakuvaus).