Yks. haarukka

Ottaa useita kuvia ja vaihtaa samalla valotusta automaattisesti perusvalotuksesta tummemmaksi ja sitten vaaleammaksi. Voit valita tarkoituksenmukaisen kuvan tallennuksen jälkeen.
Koska yksi kuva otetaan aina, kun suljinpainiketta painetaan, kunkin kuvan tarkennusta tai sommittelua voidaan säätää.

 1. Valitse kiekkopainikkeessa / (Kuvanottotapa) → [Yks. haarukka].
  • Voit asettaa kuvanottotavan myös valitsemalla MENU (Kamera- asetukset1) → [Kuvanottotapa].
 2. Valitse haluamasi tila käyttämällä kiekkopainikkeen oikeaa/vasenta puolta.
 3. Säädä tarkennusta ja kuvaa kohde.
  • Paina suljinpainiketta jokaista kuvaa varten.

Valikkokohteen tiedot

Kun esimerkiksi valitaan [Yksittäishaaruk.: 0,3EV, 3 kuvaa], kolme kuvaa otetaan peräkkäin ja valotusarvoa siirretään ylös ja alas 0,3 EV:n portain.

Huomautus

 • Kun [Käsivalotus]-tilassa valitaan [ISO AUTO], valotusta muutetaan säätämällä ISO-arvoa. Jos valitaan muu kuin [ISO AUTO] -asetus, valotusta muutetaan säätämällä valotusaikaa.
 • Kun valotusta korjataan, sitä muutetaan korjatun arvon perusteella.
 • Haarukointikuvausta ei voi käyttää seuraavissa kuvaustiloissa:
  • [Älykäs automaatti]